ອຸປະກອນການຜະລິດ

ເຄື່ອງເຈາະ, ເຄື່ອງທໍຜ້າ, ເຄື່ອງຍ້ອມສີ, ເຄື່ອງຕັດ, ເຄື່ອງຫຍິບ, ເຄື່ອງທົດສອບແຮງດັນ.